Struktur Organisasi

Jabatan: KASI PELAYANAN
Nama Pejabat: Detail Pegawai GUNADI
NIP: -

Nama                       : GUNADI

Tempat/Tgl Lahir    : Pati, 03 Mei 1972

Alamat                     : Desa Karangrejo RT 01 RW 01 Kecamatan Juwana Kabupaten Pati