Struktur Organisasi

Jabatan: KEPALA DUSUN
Nama Pejabat: Detail Pegawai KARYONO
NIP: -

Nama                       : KARYONO

Tempat/Tgl Lahir    : Pati, 03 Agustus 1962

Alamat                     : Desa Karangrejo RT 03 RW 05 Kecamatan Juwana Kabupaten Pati